Uchwała Nr 186/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

                                                                 Uchwała Nr 186/XVIII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

                   Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547) uchwala, co następuje:

§  1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Lublińcu Kazimierza Szwedzińskiego wskutek złożonego przez niego pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr 186/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2007 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż