wersja do wydruku Jolanta Bryś 29.11.2007 09:36

ZARZĄDZENIE NR 273 / 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 listopada 2007 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

ZARZĄDZENIE NR 273 / 07

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 21 listopada 2007 ROKU

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

            Na podstawie § 4 instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 32/2002 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3.12.2002r. z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lublińcu inwentaryzacji rocznej według stanu na dzień 31.12.2007r. w składzie:

1.       Adam Bielecki – Przewodniczący

2.       Tomasz Zawierucha – Zastępca Przewodniczącego

3.       Maria Widera - Członek

4.       Aleksandra Furmann - Członek

5.       Krzysztof Becelewski - Członek

6.       Mariusz Maciów - Członek

§ 2

Zadania i tryb pracy Komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr 32/2002 z dnia 3.12.2002r.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 203/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 273 / 07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 listopada 2007 ROKU w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2007 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:20 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)