wersja do wydruku Jolanta Bryś 29.11.2007 09:12

Zarządzenie Nr 269/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 6 przy Pl. Niepodległości 2 w L

Zarządzenie Nr 269/2007

                                                 Burmistrza Miasta Lublińca

      z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych  z tytułu najmu  lokalu nr 6   przy  Pl. Niepodległości 2 w   Lublińcu .

    Na podstawie § 5 ust.1 i 3  i § 7 ust.1 pkt.2 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) zarządzam, co następuje :

                                                          

                                                                    § 1

Rozkładam p. Barbarze Pragier  na raty  zadłużenie czynszowe wraz z odsetkami  w wysokości 4420,21 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia zł. 21/100) w tym 3927,88 zł. należności głównej i  492,33 zł. odsetek,  z tytułu najmu lokalu przy  Pl. Niepodległości 2/6  w Lublińcu zgodnie z harmonogramem określonym w § 2.

                                                                    § 2

Zadłużenie, o którym mowa w § 1 zostaje rozłożone na 36 rat i będzie regulowane w następujących terminach:

Łącznie            Należność        Odsetki

                                                                                                główna

I.     rata do dnia 10 grudnia                   2007r.      125,00zł        75,80 zł         49,20zł.

II.   rata do dnia 10 stycznia                   2008r.      125,00zł.       75,80 zł         49,20zł.

III.   rata do dnia 10  lutego                     2008r.      125,00zł.       75,80 zł            49,20zł.

VI.   rata do dnia 10 marca                                 2008r.      125,00zł.       75,80zł          49,20zł.

V.   rata do dnia 10 kwietnia                   2008r.      125,00zł.       75,80 zł         49,20zł.

VI . rata do dnia 10  maja                                 2008r.      125,00zł.       75,80 zł              49,20zł

VII. rata do dnia 10  czerwca                  2008r.      125,00zł.       75,80 zł          49,20zł.

VIII. rata do dnia 10 lipca                                  2008r.       125,00zł.       75,80 zł          49,20zł

IX   rata do dnia 10 sierpnia                    2008r       125,00zł.       75,80 zł          49,20zł.

X   rata do dnia 10 września                   2008r.      125,00zł.       75,80 zł          49,20zł

XI   rata do dnia10 października              2008r.      125,00zł.       124,67 zł            0,33zł

XII   rata do dnia 10 listopada                 2008r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XIII   rata do dnia 10 grudnia                   2008r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XIV   rata do dnia 10 stycznia                 2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XV   rata do dnia 10  lutego                    2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XVI    rata do dnia 10 marca                   2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XVII.   rata do dnia 10 kwietnia               2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XVIII   rata do dnia 10  maja                   2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XIX  rata do dnia 10  czerwca                 2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XX  rata do dnia 10 lipca                       2009r.       125,00zł.       125,00 zł            0,00zł. XXI   rata do dnia 10 sierpnia                 2009r       125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XXII  rata do dnia 10 września                 2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XXIII  rata do dnia10 października           2009r.      125,00zł.       125,00 zł            0,00zł.

XXIV rata do dnia 10 listopada                2009r.      125,00zł.        125,00zł               0,00zł.

XXV. rata do dnia 10 grudnia                  2009r.   125,00zł.     125,00zł.         0,00zł.

XXVI. rata do dnia 10 stycznia                2010r.   125,00zł.          125,00zł               0,00zł.

XXVII. rata do dnia 10 lutego                  2010r.   125,00zł.          125,00zł               0,00zł.

XXVIII. rata do dnia 10 marca                 2010r.   125,00zł.          125,00zł               0,00zł.

XXIX.  rata do dnia 10 kwietnia                2010r.   125,00zł.          125,00zł               0,00zł.

XXX.  rata do dnia  10 maja                    2010r.   125,00zł.          125,00zł.              0,00zł.

XXXI. rata do dnia 10 czerwca                2010r.      125,00zł.     125,00zł       0,00zł.

XXXII. rata do dnia 10 lipca                     2010r.   125,00zł.      125,00zł.          0,00zł.

XXXIII rata do dnia 10 sierpnia                 2010r.      125,00zł.      125,00zł.          0,00zł.

XXXIV rata do dnia 10 września              2010r.    125,00zł.      125,00zł.         0,00zł.

XXXV rata do dnia 10 października          2010r.    125,00zł.      125,00zł.        0,00zł.

XXXVI rata do dnia 10 listopada              2010r.         45,21zł.           45,21zł.          0,00zł.

      

                                                                       § 3                                                                 

Rozłożenie  na raty  należności , o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż za zastosowaniem tej ulgi przemawiają uzasadnione względy społeczne oraz sytuacja materialna dłużnika i  związane z tym możliwości płatnicze.         

                                                                        § 4

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

                                                                        § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 269/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu nr 6 przy Pl. Niepodległości 2 w L
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2007 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:21 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)