wersja do wydruku Jolanta Bryś 20.11.2007 09:46

Zarządzenie Nr 266/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 266/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia  15 listopada 2007 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

                        Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam,              co następuje:

§  1.

Nie skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lublińcu,
zapisanej w ewidencji gruntów jako udział w wysokości 10/80 części udziału
w wysokości 8/80 części w nieruchomości oznaczonej nr działek: 3323/52, 3324/52, 3325/52, 3326/52, 3327/52, 3328/52, 3329/52, 3330/52, 3331/52, 3332/52, 3333/52, 3334/52 o łącznej pow. 0,4218 ha z km 6 obr. Droniowiczki (KW nr CZ1L/00035010/8), w odniesieniu do której sporządzona została
 
warunkowa umowa sprzedaży z dnia 14-11-2007r. Repertorium A nr 12625/2007 w Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej w Oleśnie przy
ul. Sądowej 2 przed notariuszem mgr Antonim Ryszardem Paprockim.

§  2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 266/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2007 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:23 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)