wersja do wydruku Jolanta Bryś 19.11.2007 14:01

Zarządzenie Nr 264/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. DROZDÓW ...

Zarządzenie Nr 264/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 listopada 2007

w sprawie

przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowych położonych

w Lublińcu  przy ul. DROZDÓW

oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze  zm.), art. 13 ust.1, art. 28 oraz   art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr 354/XXXIV/98 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie zmiany uchwały   Nr 113/XI/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 czerwca 1995  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży   nieruchomości  gruntowe położone w Lublińcu

przy ul. Drozdów oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości:

1/działka nr 3676/87 o powierzchni 0,0658 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             47.000,oo zł + 22 % podatku VAT

2/działka nr 3677/87 o powierzchni 0,0632 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             44.000,oo zł + 22 % podatku VAT

3/działka nr 3678/87 o powierzchni 0,0658 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             43.000,oo zł + 22 % podatku VAT

4/działka nr 3679/87 o powierzchni 0,0550 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             38.000,oo zł + 22 % podatku VAT

5/działka nr 3680/87 o powierzchni 0,0534 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             37.000,oo zł + 22 % podatku VAT

6/działka nr 3681/87 o powierzchni 0,0534 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             37.000,oo zł + 22 % podatku VAT

7/działka nr 3682/87 o powierzchni 0,0527 ha z km 5 obręb Droniowiczki, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00037990/5 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             37.500,oo zł + 22 % podatku VAT

OPIS:

Działki nieuzbrojone, położone  przy odnodze ulicy Drozdów w bezpośredniej atrakcyjnej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd i dostęp wąską drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Uzbrojenie pełne w ulicy Drozdów.

PLAN:

symbol  368 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej

                                                                       § 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia

28 grudnia 2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 264/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. DROZDÓW ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2007 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:24 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)