wersja do wydruku Jolanta Bryś 19.11.2007 13:59

Zarządzenie Nr 263/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. JARONIA ...

Zarządzenie Nr 263/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 listopada 2007

w sprawie

przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości gruntowych położonych

w Lublińcu  przy ul. JARONIA

oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze  zm.), art. 13 ust.1, art. 28 oraz   art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr 354/XXXIV/98 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie zmiany uchwały   Nr 113/XI/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 czerwca 1995  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży   nieruchomości  gruntowe położone w Lublińcu

przy ul. JARONIA oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości:

1/działka nr 2570/36 o powierzchni 0,0830 ha z km 4 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00019915/4 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             63.000,oo zł + 22 % podatku VAT

2/ działka nr 2571/36 o powierzchni 0,0823 ha z km 4 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00019915/4 w Lublińcu jako własność Gminy Lubliniec.

Cena nieruchomości :             63.000,oo zł + 22 % podatku VAT

OPIS:

Działki położone są przy ulicy Jaronia w pośredniej atrakcyjnej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren zbliżony do płaskiego o kształcie prostokąta. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej.

Uzbrojenie pełne w bliskim sąsiedztwie.

PLAN:

symbol  78 MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej

                                                                       § 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia

28 grudnia 2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 263/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. JARONIA ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2007 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:24 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)