wersja do wydruku Jolanta Bryś 19.11.2007 13:35

Zarządzenie Nr 259/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 252/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2007 w sprawie rozłożeni

                                                    Zarządzenie Nr 259/2007

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia  09 listopada 2007

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 252/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia

29 października 2007 w sprawie rozłożenia na raty  oraz umorzenia  opłaty czynszu dzierżawnego Pani  Sylwii  Dykta , zam. Lubliniec ul. Mickiewicza 29/1.

                        Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm) oraz § 6 ust.1  i § 7 ust 1 pkt 1  uchwały  Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006 r.                        w sprawie zasad i trybu umarzania odraczania spłaty  lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje  się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych (Dz. Urz. Województwa. Śląskiego Nr 142 ,poz.4028 z późn.zm)  zarządzam, co następuje:

§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie :

1 Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty   I raty wraz z zaległościami za 2006r opłaty                      za dzierżawę gruntu położonego w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 29 stanowiącego część działki   524/284 o pow. ok. 18 m2

  2. Należność główna wraz z odsetkami to kwota 659,93 zł brutto która  zostaje  

       pomniejszona o 20% tj. 128,40 zł i kwota 531,53 zł  rozłożona na trzy raty :                 

I   rata   177,18  zł brutto do dnia  15.11.2007 r.

II rata   177 ,18  zł brutto do dnia 30.11.2007 r.

III rata  177,17  zł brutto do dnia 15.12.2007 r.

  3. Do Urzędu Miejskiego Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego wpłynął wniosek Pani Sylwii Dykta (07.09.2007r) która znalazła się  w trudnej sytuacji finansowej gdyż przebywa na urlopie wychowawczym a trójkę dzieci utrzymuje z pensji męża. Z czego jedna córka wymaga stałej opieki kardiochirurga, z uwagi na przewlekłą chorobę serca .” Chcąc spłacić naliczoną zaległość starała się o przyznanie kredytu.

                                                          

§  2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 259/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 listopada 2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 252/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 października 2007 w sprawie rozłożeni
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2007 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:26 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)