wersja do wydruku Jolanta Bryś 13.11.2007 09:03

Zarządzenie Nr 257/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich

Zarządzenie Nr 257/2007r

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia  08 listopada 2007r.

w sprawie

    przeznaczenia do  dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla  właścicieli

nieruchomości sąsiednich  części nieruchomości gruntowej   położonej  przy

         ul. Skłodowskiej w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej

nieruchomości.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 13 ust.1  art.35 ust.1,2, art 37 ust 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.  z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), zgodnie z Uchwałą Nr 354/XXXIV/98 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie zmiany uchwały   Nr 113/XI/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 czerwca 1995  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do  dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego część nieruchomości gruntowej położonej  przy ul. Skłodowskiej w Lublińcu oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości:

-działka nr  3292/33 o powierzchni  2,4212 ha z km - 2 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu  KW 38945.

Do dzierżawy przeznacza się  <ぐ颵ᇏ芻ꨀ봀௎scroll>700 m2

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca przeznaczony do dzierżawy teren  oznaczony jest symbolem  193 U – tereny usług

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 257/2007r Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2007 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 13:45 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)