wersja do wydruku Jolanta Bryś 08.11.2007 12:27

Zarządzenie Nr 255/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2007r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu

Zarządzenie Nr 255/2007

                                                 Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 października 2007r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.
Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Panią mgr Małgorzatę Machoń, zatrudnioną na stanowisku nauczyciela przedszkola w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Lublińcu, zwanym dalej „Przedszkolem”, do zastępowania Pani mgr Jolanty Doleżych – dyrektora Przedszkola, w przypadku jej nieobecności.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 151/2006 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia
01 września 2006r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 255/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 października 2007r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2007 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2011 14:37 Edycja dokumentu (Jolanta Bryś)