Uchwała Nr 152/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 września 2007r.w sprawie skargi złożonej przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Uchwała Nr 152/XVII/07

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie skargi złożonej przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk na

działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

              Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.16 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art.229 pkt.3 i 238 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn.

( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. ) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje :

§  1

Uznaje się skargę złożoną przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk dotyczącą niewłaściwego działania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu za bezzasadną, z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 152/XVII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 września 2007r.w sprawie skargi złożonej przez Panów Sławomira i Dariusza Dziuk na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2007 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż