Pomoc publiczna udzielona w 2006r.

WYKAZ  OSÓB  FIZYCZNYCH  I  PRAWNYCH,  KTÓRYM  W 2006 ROKU  UDZIELONO   POMOCY  PUBLICZNEJ

Lp

Imię i nazwisko/Nazwa

Wielkość pomocy

( w zł )

Przeznaczenie pomocy

Forma pomocy

Podstawa prawna

1

2

3

4

5

6

1

SANDEX Sp. z o.o.

96.340,80

pomoc de minimis

umorzenie zaległości               z odsetkami

art. 67b § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej

(Dz.U.z 2005,                        Nr 8, poz.60 ze zm. )

2

SHP „Samopomoc Chłopska”

74.792,00

pomoc de minimis

umorzenie zaległości             z odsetkami

art. 67b § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej

(Dz.U.z 2005,                        Nr 8, poz.60 ze zm. )

3

ZPCh „Polimer” Sp. z o.o.

49.753,97

pomoc de minimis

zwolnienie ustawowe

art. 7.ust.2 pkt.4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006, Nr 121, poz 844 ze zm. )

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pomoc publiczna udzielona w 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Ewa Kaczmarczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2007 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.