W związku z zaleceniami Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz nowelizacją ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadzoną ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 360) na organy administracji publicznej wszystkich szczebli nałożono obowiązek umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Lublińcu przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Miasta Lublińca.

Wykaz kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110 poz. 1058).

Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie są publikowane zgodnie z art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902).

Karta typu A:

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu B:

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu C:

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu D:

Polityki, strategie, plany lub programy

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu E:

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu F:

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu G:

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu H:

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Karta typu I:

Inne dokumenty

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://www.ekoportal.pl/

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karty informacyjne o środowisku
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Sławomir Skwarski
Data publikacji:19.12.2006 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Matyja
Data aktualizacji:05.09.2012 08:52