Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul.Sokoła 13a w Lublińcu

Miejski Dom Kultury w Lublińcu informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych pn: ”Wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul.Sokoła 13 w Lublińcu” za najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętych kryteriów i ich wag, tj.ceny z wagą 100% uznano ofertę firmy:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Gabrysiak

Lubliniec, ul.Przemysłowa 3 za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie brutto : 33.806,22 zł,

słownie:trzydzieścitrzytysiąceosiemsetsześćzłotych22/100.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wzmocnienie więźby dachowej w budynku przy ul.Sokoła 13a w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Dariusz Myrcik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2006 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż