Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca znak SE.6220.00023.2022 z dnia 17.01.2023 r., informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 16.01.2023 r. decyzji znak SE.6220.00023.2022 zmieniającej decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaną przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów innych niż niebezpieczne realizowanego w instalacji stacjonarnej kruszarki, jako działania przygotowawczego w ramach procesu przetwarzania tych odpadów na działce o nr ewid. 921/19, k.m. 5, obręb Lubliniec dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Aleksandra Górniak
Data publikacji:18.01.2023 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Górniak
Data aktualizacji:18.01.2023 08:26