Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Lublińca złożył Raport o stanie miasta Lublińca w Biurze Rady Miejskiej. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (mieszkańców). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie miasta Lubliniec za 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Alina Gansiniec
Data publikacji:12.05.2022 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bogusława Bykowska
Data aktualizacji:12.05.2022 12:27