Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFVIII.7581.1.17.2021 z dnia 26.08.2021r. dotyczące wydania decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2021r. znak: IFVIII.7581.1.17.2021 orzekającej o uchyleniu decyzji Starosty Lublinieckiego z dnia 14 grudnia 2020r. znak WGM.683.0056.2019 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za prawo własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Lubliniec, obręb Steblów, oznaczonej jako działka nr 1300/45 o powierzchni 0,0036 ha
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:30.08.2021 08:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Śleziona
Data aktualizacji:30.08.2021 08:44