Zarządzenie Nr 111/ 2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 16 czerwca 2021r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.910 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz.713 ze zm.) Burmistrz Miasta Lublińca zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27, 42-700 Lubliniec, w składzie następującym:

 

1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego:

- Pan Sebastian Majdzik – Przewodniczący Komisji Konkursowej,

- Pani Jolanta Bryś,

- Pani Marzena Grzyb,

 

2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Pani Anna Gamalczyk,

- Pani Sylwia Ratka,

- Pani Anita Imiołek,

Pani Jolanta Ociepka – osoba rezerwowa,

 

3. po dwóch przedstawicieli:

- Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 6

Pani Wioleta Haberla,

Pani Anna Pudło,

- Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6

Pani Aleksandra Fraj,

Pan Dawid Gołombowski,

 

4. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych:

- Pani Dorota Tadeusiak-Śliwa – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

- Pani Bożena Duda-Fyrla – przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.06.2021 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:17.06.2021 14:01