ZARZĄDZENIE NR 103/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 21 MAJA 2021 R.

 

 

w sprawie listy lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu, które można zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynajmować mieszkańcom Lublińca

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. Poz. 713 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 uchwały nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5988) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wykaz lokali przeznaczonych do remontu, które mogą być wynajmowane osobom niespełniającym kryteriów określonych w uchwale nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019, stanowiący załącznik nr 1.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 MAJA 2021 R. w sprawie listy lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu, które można zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynajmować mieszkańcom Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:11.06.2021 12:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:11.06.2021 12:36