Zarządzenie Nr 94/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 maja 2021r.

 

 

w sprawie: Raportu o stanie Miasta Lubliniec

 

 

Na podstawie art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2020 rok, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021r.

 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie: Raportu o stanie Miasta Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.05.2021 09:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:28.05.2021 09:58