Zarządzenie Nr 92/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 maja 2021 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 tj.) i art. 13 ust. 1, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 tj. ) zarządzam, co następuje:

  

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 74/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych, dodaje się załącznik graficzny do regulaminu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

 

 Traci moc zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 lipca 2020r.


 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 maja 2021 r.   zmieniające Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.05.2021 12:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.05.2021 12:19