Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.

Uwagi i opinie można składać do 25 maja 2021 r. (data wpływu do urzędu) listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres klimat@lubliniec.pl 

Anonimowe uwagi pozostaną bez rozpatrzenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Mirosława Golasz
Data publikacji:18.05.2021 14:50
Data na dokumencie:18.05.2021
Informację aktualizował:Mirosława Golasz
Data aktualizacji:18.05.2021 14:51