Zarządzenie Nr 85/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 29 kwietnia 2021r.

 

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Lubliniec.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., Poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr 224/XXII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36


 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 184 i 2011/182 o łącznej powierzchni 0,0459 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, księga wieczysta nr CZ1L/00032723/8, szczegółowo opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

§ 2

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., Poz. 1990 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 11 czerwca 2021r.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Anna Jonczyk - Drzymała

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.05.2021 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.05.2021 11:11