Zarządzenie Nr 77/2021
Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 23 kwietnia 2021 r.


w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.


Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 


§ 1


Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020, stanowiące załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.04.2021 13:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:28.04.2021 13:35