Zarządzenie Nr 74 /2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie naboru uzupełniającego do programu „Słoneczny Lubliniec”

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4, art. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu realizacji programu pn. „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” ogłasza się nabór uzupełniający na uczestników wymienionego programu.

 

§ 2

 

Nabór uzupełniający prowadzony będzie według zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w naborze uzupełniającym w Programie pn.: "Słoneczny Lubliniec – montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec”, który otrzymuje brzmienie jak w treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Mieszkańcy Lublińca, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w Programie, o którym mowa w §1 powinni wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu „Ankietę naboru uzupełniającego”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74 /2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru uzupełniającego do programu „Słoneczny Lubliniec”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:23.04.2021 07:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:23.04.2021 07:47