ZARZĄDZENIE NR 72 / 2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 13 KWIETNIA 2021R.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli i rad rodziców, ustalam przerwy
w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego dla:

1) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu w dniach od 05.07 do 30.07.2021r.

2) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu w dniach od 01.08 do 31.08.2021r.

3) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu od 14.06 do 02.07.2021r.

4) Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu w dniach od 05.07 do 23.07.2021r.

5) Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu w dniach od 26.07 do 13.08.2021r.

6) Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu w dniach od 19.07 do 30.07.2021r.

7) Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu w dniach od 05.07 do 23.07.2021r.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli wymienionym w § 1.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 72 / 2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 KWIETNIA 2021 R. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.04.2021 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.04.2021 10:32