Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 4200/VI/56/2021 RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Kaczmarczyk
Data publikacji:19.04.2021 16:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:19.04.2021 16:53