Zarządzenie Nr 71/2021
Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 12 kwietnia 2021 r.


w sprawie: ogłoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), § 2 i 7 Uchwały Nr 102/X/2019
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu
obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019, poz. 5229 ze zm.) zarządzam, co następuje


§ 1


Ogłasza się nabór propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2022.


§ 2


Informację o naborze do budżetu obywatelskiego zamieszcza się na:
1. platformie internetowej budżetu obywatelskiego pod adresem https://bo.lubliniec.pl/;
2. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubliniec;
3. stronie internetowej Urzędu Miasta Lublińca pod adresem https://lubliniec.eu/;
4. oficjalnym Facebooku Miasta Lublińca pod adresem
https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial/.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: o głoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 13:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 13:15