ZARZĄDZENIE NR 68/2021

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU

 

 

w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lubliniec dla samorządowego zakładu budżetowego

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 15 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1718) zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się następujące zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lublińca dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej
i Ciepłownictwa w Lublińcu oraz naczelnikom wydziałów sprawujących nadzór nad samorządowym zakładem budżetowym oraz nadzór nad niektórymi jego zadaniami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lubliniec dla samorządowego zakładu budżetowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 12:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 12:43