Zarządzenie Nr 67/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 marca 2021 roku

 

 

w sprawie rachunkowości programu „Słoneczny Lubliniec- dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U z 2019 r, poz. 351 z późn.zm ) , art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2021 r, poz. 305 )

 

 

Burmistrz Miasta

zarządza

 

 

§ 1

 

Ustalam w załączniku do niniejszego zarządzenia sposób prowadzenia rachunkowości i rozliczeń programu „Słoneczny Lubliniec – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec „

 

§ 2

 

Ustalam rachunki bankowe otwarte w ING Bank Śląski dla prowadzenia „Projektu”

  1. rachunek o numerze 15105011421000009032368434 przeznaczony do wpłat i rozliczeń z mieszkańcami

  2. Rachunek o numerze 82105011421000009031407316 przeznaczony do gromadzenia dochodów związanych z „Projektem” , jak i wydatków „Projektu” rozliczenia z wykonawcą instalacji solarnych i fotowoltaicznych , rachunek jest rachunkiem organu i jednostki.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Księgowości Budżetowej i Płac.

 

§ 4

 

Nadzór nad Zarządzeniem powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rachunkowości programu „Słoneczny Lubliniec- dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 12:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 12:39