Zarządzenie Nr 65/2021

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 marca 2021 roku

 

 

w sprawie zasad rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U z 2019 r, poz. 351 z późn.zm ) , art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2021 r, poz. 305 )

 

 

Burmistrz Miasta

zarządza

 

§ 1

 

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym w ING Bank Śląski .

 

§ 2

 

Środki Funduszu ewidencjonowane są w księgach rachunkowych organu oraz jednostki przy zachowaniu ich wyodrębnienia , wg realizowanych zadań .

 

§ 3

 

Wyodrębnioną ewidencję księgową prowadzi się w ramach ksiąg rachunkowych organu i jednostki z wyodrębnieniem realizowanych zadań.

 

§ 4

 

W Urzędzie Miejskim w Lublińcu zwanym dalej „Urzędem” do ewidencji operacji gospodarczych i do obiegu dokumentacji księgowej związanej z środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 mają zastosowania przyjęte w Urzędzie i aktualnie obowiązujące:

 

- zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu , kontroli dokumentów.

- zarządzenie w sprawie zasad(polityki) rachunkowości

- zarządzenie w sprawie planu kont dla jednostki i organu.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Księgowości Budżetowej i Płac.

 

§ 6

 

Nadzór nad Zarządzeniem powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.04.2021 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.04.2021 12:25