Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2020 z dnia 05.03.2021, w sprawie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla Gminy Lubliniec decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. dr Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach Rewitalizacji terenów przyległych do rzeki Lublinicy etap III ..."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Matyja
Data publikacji:05.03.2021 09:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Matyja
Data aktualizacji:05.03.2021 09:25