Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2020 z dnia 03.02.2021 sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. dr Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach Rewitalizacji terenów przyległych do rzeki Lublinicy etap III ..."
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Sławomir Skwarski
Data publikacji:03.02.2021 13:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sławomir Skwarski
Data aktualizacji:03.02.2021 13:57