Lubliniec 05.06.2006r.

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II w dzielnicy Kokotek miasta Lublińca.
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 428/XLII/05 z dnia 28.09.2005r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II w dzielnicy Kokotek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.06.2006r. do 17.07.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( II piętro, pokój nr 26 ) w dniach pracy Urzędu, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.07.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( I piętro, pokój nr 11) o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lublińca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2006r.

Burmistrz Miasta Lublińca

mgr Józef Kazik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy stawem Posmyk a stawem hodowlanym Kokotek II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Popiołek
Data publikacji:12.06.2006 08:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Popiołek
Data aktualizacji:12.06.2006 08:37