OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.11.2020r.  została wydana decyzja nr BN.6730.1.00005.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99049_Lubliniec”

 

przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec:

 

499/94 k.m. 3 obręb Lubliniec

 

 

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Lubliniec, ul. Ignacego Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pokój nr  3  w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz 

Edward Maniura

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wydaniu decyzji nr BN.6730.1.00005.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99049_Lubliniec” przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Lubliniec: 499/94 k.m. 3 obręb Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:17.11.2020 14:01
Data na dokumencie:17.11.2020
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:17.11.2020 14:01