INFORMACJA

 

 

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zmianami)

 

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

 

informuje, że w dniu 28 października 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 przeprowadzony został

 

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 19, stanowiącej własność Gminy Lubliniec

 

wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.

 

od dnia 5-11 listopada 2020r.

 

 

 

 

Burmistrz

Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 przy ul. Mickiewicza 19
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:05.11.2020 09:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:05.11.2020 09:13