Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 298/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bogusława Bykowska
Data publikacji:04.11.2020 13:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bogusława Bykowska
Data aktualizacji:04.11.2020 13:11