Informacja negatywna

dot. I przetargu ustnego nieograniczonego

na dzierżawę nieruchomości gminnej

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

 

 

INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozpatrzonego w dniu 8 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5

 

 

 

                        Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że odnośnie:

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod uprawy rolne stanowiącej działki nr 940/26 o pow. 0,2243 ha, nr 907/26 o pow. 0,0846 ha, nr 909/26 o pow. 0,0557 ha z km 3 Steblów obręb Lubliniec, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00043308/3 jako własność Gminy Lubliniec, działka nr 911/27 o pow. 0,0351 ha z karty mapy 3 Steblów obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00010214/7 jako własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca.

 

Wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 22 października do 28 października   2020 r.

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                              EDWARD MANIURA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek 940/26 i kolejnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Pawełczyk
Data publikacji:23.10.2020 11:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Pawełczyk
Data aktualizacji:23.10.2020 11:12