Informacja pozytywna

dot. I przetargu ustnego nieograniczonego

na dzierżawę nieruchomości gminnej

z przeznaczeniem pod uprawy rolne

 

 

INFORMACJA

dotycząca wyniku przetargu rozpatrzonego w dniu 8 października 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5

 

 

 

                        Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że odnośnie:

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod uprawy rolne stanowiącej działkę nr 1235/25 o pow. 0,3102 ha z km 3 obręb Steblów, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00043308/3 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kochanowskiego.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:              1

 

Cena wywoławcza stawki czynszu rocznego:          240,00 zł brutto (stawka VAT zwolniona)

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:                  250,00 zł brutto (stawka VAT zwolniona)

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcami nieruchomości zostali:

 

Państwo Jadwiga i Marek Bromer

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj. od dnia 22 października do 28 października   2020 r.

                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                 EDWARD MANIURA

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 1235/25 przy ul. Kochanowskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Pawełczyk
Data publikacji:23.10.2020 11:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Pawełczyk
Data aktualizacji:23.10.2020 11:05