INFORMACJA 

dotycząca wyniku przetargu rozpatrzonego w dniu 7 października 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.

                                           

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r., poz. 1490 ze zm.)

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że odnośnie:

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr   214/103 o pow. 0,0671 ha z km 4-1 Rusinowice obręb Kokotek, zapisanej w Księdze Wieczystej CZ1L/00022914/1 jako własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu-Kokotek przy ul. Osiedle Posmyk 43,

 wynik jest negatywny tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.  

od dnia 15 października  do 21 października 2020r.

                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                     Edward Maniura

                                                            

                                                           

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu-Kokotek przy ul. Osiedle Posmyk 43
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:15.10.2020 09:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:19.10.2020 16:11