INFORMACJA          

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1490 ze zmianami)

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

 informuje, że  w dniu  7 października 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 przeprowadzony został

I przetarg  ustny  (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

 położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej stanowiącej:

działkę gruntu nr 916/130 o pow. 0,0200 ha z km 3 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00053631/9 jako własność Gminy Lubliniec.        

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:                1

Cena wywoławcza nieruchomości                                 110.000,00 zł netto + 23% podatku vat

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu                        111.100,00 zł netto + 23% podatku vat

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego przetargu  nabywcami  nieruchomości zostali

Państwo   Sabina i Bartłomiej BRZEZINA

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.    od dnia 15 -21 października 2020r.

 

                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                  Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:15.10.2020 09:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:15.10.2020 09:37