INFORMACJA   

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014r., poz. 1490 ze zmianami)

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

 informuje, że  w dniu  7 października 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 przeprowadzony został

I przetarg  ustny  (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

 położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego stanowiącej:

działkę gruntu nr 1509/51 o pow. 0,0864 ha z km 1 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00038944/5 jako własność Gminy Lubliniec. 

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:                2

Cena wywoławcza nieruchomości                                  104.000,oo zł netto + 23% podatku vat

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu                        109.500,oo zł netto + 23% podatku vat

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego przetargu  nabywcą  nieruchomości została

LGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.    od dnia 15 -21 października 2020r.

 

                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                 Edward Maniura

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja pozytywna rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:15.10.2020 09:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:15.10.2020 09:32