Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.45.2020 z dnia 22.09.2020r. dotyczące wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa linii kablowej SN" realizowanego w ramach zadania: "Budowa linii kablowej SN Lubliniec - Wylęgarnia od słupa nr CZZ123269 do słupa nr CZZ123287 wraz z przebudową stacji transformatorowych 15/0,4kV CZZ30503 i CZZ30363 na kontenerowe w miejscowości Lubliniec", projektowanego na działce gruntu nr 461/97, k. m. 2, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:02.10.2020 09:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Śleziona
Data aktualizacji:02.10.2020 09:29