Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 285/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Włodarczyk
Data publikacji:28.09.2020 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bogusława Bykowska
Data aktualizacji:04.11.2020 13:31