Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.44.2020 z dnia 15 września 2020r. dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa garaży nr 1 i nr 2 dla pojazdów kołowych wraz z niezbędną infrastrukturą w kompleksie wojskowym K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 232/2, dz. nr 309/2, dz. nr 371/2, dz. nr 372/2 i dz. nr 403/2, k.m. 7, obręb Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:22.09.2020 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Śleziona
Data aktualizacji:22.09.2020 09:02