INFORMACJA  dot. PRZETARGU

rozstrzygniętego w dniu 08 lipca 2020r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu

przy ul. Paderewskiego 5

                                             

Zgodnie z wymogami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że odnośnie

 

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 12 położonej w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 19, stanowiącej własność Gminy Lubliniec

wynik jest negatywny tj.  nikt nie przystąpił do przetargu

                                                         

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Jan Grajcar

 

Informacja niniejsza podlega opublikowaniu na okres 7 dni na tablicy informacyjnej

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu tj.

od dnia 09 lipca 2020r. do 15 lipca 2020r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja negatywna dot. nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19/12 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:09.07.2020 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:09.07.2020 12:24