OGŁOSZENIE

      o wyznaczeniu nowego terminu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca

 

                     W nawiązaniu do zamieszczonego 29 maja 2020roku ogłoszenia o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca, informuję, że 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu w sali nr 11 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z projektem miejscowego planu oraz uzyskać bezpośrednio od projektanta informacje dotyczące rozwiązań, jakie zostały przyjęte w projekcie planu w nawiązaniu do złożonych przez mieszkańców wniosków.

Edward Maniura 

Burmistrz Miasta Lublińca

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o wyznaczeniu nowego terminu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa KOZŁOWSKA
Data publikacji:15.06.2020 14:42
Data na dokumencie:15.06.2020
Informację aktualizował:Ewa KOZŁOWSKA
Data aktualizacji:15.06.2020 14:57