Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFIII.746.29.2020 z dnia 26 maja 2020r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa wolnostojących obiektów szkoleniowych na własnym fundamencie, budowa wiat, przebudowa zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej, celem rozbudowy ośrodka szkolenia naziemnego na terenie Kompleksu Wojskowego K-3155 w Lublińcu, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 232/2, obręb 2 Lubliniec, w granicach terenów zamkniętych".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Śleziona
Data publikacji:02.06.2020 08:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Śleziona
Data aktualizacji:02.06.2020 08:47