BURMISTRZ  MIASTA  LUBLIŃCA

 informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni, wykaz:

 

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego:

 

  • Działka nr 2625/527 o pow. 0,2143 ha z karty mapy 2B Lubecko obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00048009/ jako własność Gminy Lubliniec. Dzierżawie podlegać będzie pow. 2143 m2 łącznie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
  • Działka nr 1235/25 o pow. 0,3102 ha z karty mapy 3 Steblów obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00043308/3 jako własność Gminy Lubliniec. Dzierżawie podlegać będzie pow. 3102 m2 łącznie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
  • Działki nr 940/26 o pow. 0,2243 ha, nr 907/26 o pow. 0,0846 ha, nr 909/26 o pow. 0,0557 ha z karty mapy 3 Steblów obręb Lubliniec zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00043308/3 jako własność Gminy Lubliniec. Działka nr 911/27 o pow. 0,0351 ha z karty mapy 3 Steblów obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00010214/7 jako własność Gminy Lubliniec. Dzierżawie podlegać będzie pow. 3997 m2 łącznie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
  • Działka nr 2618/527 o pow. 0,4364 ha z karty mapy 2B Lubecko obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00057893/1 jako własność Gminy Lubliniec. Dzierżawie podlegać będzie pow. 4364 m2 łącznie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

  • Część działki nr 2202/239 o pow. 0,0330 ha z karty mapy 2 obręb Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/0003996/2 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Baczyńskiego. Dzierżawie podlegać będzie pow. 182 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińcu i przy ul. Baczyńskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Pawełczyk
Data publikacji:29.05.2020 08:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Maria Pawełczyk
Data aktualizacji:29.05.2020 08:44