wersja do wydruku Joanna Wicher 18.05.2020 14:28

Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości

Zarządzenie Nr 121/2020

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 08 maja 2020 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 65) oraz uchwały Nr 227/XXII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Nabyć do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3821/78 o pow. 0,0639 ha z km 6 obręb Lubliniec, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00051646/3 jako własność Województwa Śląskiego. Nieruchomość gruntowa, wymieniona powyżej, nabyta zostanie za cenę w wysokości 2.521,50 zł brutto, w tym należny podatek VAT w wys. 471,50 zł.

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki nabycia i rozliczenia finansowego zawiera protokół z rokowań.

 

 

 

 

§ 3


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2020 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż