Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.04.2020 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:28.04.2020 11:58